El projecte implementat per TALLERES VEGA, S.A. consisteix en la millora de les instal·lacions productives a partir de l’adquisició d’un centre de treball de control numèric i el desenvolupament d’un software informàtic que permeti el control de tot el procés des de l’entrada de la comanda fins a l’entrega del producte.

El projecte que TALLERES VEGA, S.A. ha implementat i ha estat subvencionat dins el programa LEADER 2022 consisteix en l’adquisició de diversos equips de procés per tal d’optimitzar el procés productiu augmentant la seva capacitat productiva i millorant la qualitat dels productes. Amb aquesta actuació es podrà ajustar el procés de mecanització per reduir el consum energètic per peça produïda i el temps dedicat a la seva realització.